Σεβνταλίδικα #8

Σουμαδεμένον εγάπεσα
τρανόν που εν το χάλιμ
ατο πουλίμ ντο έπαθα
κανεις να μη παθάνει.

 Μη λέτε με, μη λέτε με
κι θέλω να μαθάνω
άλλον αν σουμαδεύκεται
εγώ τ' αχούλ θα χάνω 

 Να σαν εμάς τη Τσιμερίτ'ς
π' έχουμε Παναΐαν
εχάρτσεν και εδέκε 'μας
το γλυκίν τη λαλίαν... 

Ας ετραγώδνα έμορφα και άλλο τιδέν κι εθέλνα
όθεν έμορφα κορτσόπα τ'αχούλν ατούν επαίρνα

Πόντιος είμαι Πόντιος και ασην Τραπεζούνταν
εγώ πα όντες τραγωδώ κορτσόπα ξεβρακούνταν

 


 

Ορντουλής παιδάς εγω,
η καρδίαμ για όλες,
εγω αγαπω τα κόρτσοπα
ντο ειν χαμηλοκώλες......

 


 

Τσιμερίτ'κα τραγωδώ
και Τσιμερίτες κ' είμαι
'ση κοριτσί το φίλεμαν
εγώ μάστορας είμαι

 


 

Παρχάρ' αέρα εφύσεσεν
'σην Τσιμεράν μερέαν
επαίρεν το σπαρελόπο σ'
από 'παν 'ση λινέαν

 


 
Οι παλαλοί εχόρευαν
'ση παλαλού τ' αλώνι
κι ο παλαλός εκλώστεν λέει
αουτίν όλ' τ' εμόν ειν'... 

 


 
Αρνί μ' άλλο μη παρχαρεύτ'ς
κατήβα 'σο χωρίον
εγώ για τη σεβντά σ' πουλώ
και τη κυρού μ' το βίον

 


 
Ε ΘΕΕ Μ' ΣΟ ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ
ΤΑ ΧΤΗΝΙΑ ΤΑ 15
ΙΛΛΙΑΜ ΤΑ 8 ΤΑ ΒΟΥΔΙΑ
ΠΟΙΣΟΝ ΑΤ'Σ ΑΝΘΡΩΠ'Σ Μ' ΑΧΟΥΛΙΑ..

 

Related Articles

Σεβνταλίδικα #4

Σεβνταλίδικα #3

Σεβνταλίδικα #2