Σεβνταλίδικα 24

Άλλο ‘κ' είδα, άλλο ‘κ' είδα, μάνα εγώ αΐκον,
Το κρεβατόπο μ' εύκαιρον, το μαξιλάρ' καρίπ'κον.

Ανάθεμα και τα μακρά όθεν ‘κι πάει λαλία,
Τα' ομμάτια μ' εσκοτείνεψαν ας' σήν αροθυμίαν


Αρνί μ' τα τονατέματα σ' κί αλάι-μαλάι τα κάλλια σ',
Εποίκαν κ' εροθύμεσα τα' έμορφον την εγκάλια σ'.

Εγώ ποπάς ‘κι γίνουμαι σο ιερόν ‘κ' εμπαίνω,
Οντές θα ψάλλω τραωδώ, σασεύω κι απομένω.

by Peri

 


 
Τεμόν η κάρδια κάρδια εν,
τεσόν πουλί μ΄ελάεν...
Ση δίσεμουν ανάμεσα,
κάποιος εταράεν...

by Monastiretsa

 


 

Είνας περδίκα πορπατεί σ' εκείν' την ποταμέαν,
Νασάν εκείνον που θα πάει κ' ευρίκει ατεν σήν φωλέαν.

Έλα πουλί μ' ασ' σά μακρά, έλα μη τυριανίεις με,
Έλα-ν η ψή μ' ολίγον έν', εβγαίν' κι άλλο ‘κ' ευρίκ'ς με.

by Peri

 


 
Ζιπα ζιπ η καρδιάμ γόματον όνερα
λάσκεται απάν σα παρχάρια σα κρύα νερά
Κάθομ' ώρας και νουνίζω μικροπούλοπον μ'
την ανάσας να'ρται κρουει απάν σο πρόσωπομ!!!


Εσύ τεμόν το ακριβόν
εσύ τεμόν το ένα
οντές νινούζε για τεσέν
ερτέν παών το αίμα
άνοιξη και τσιτσεκίμ
παρχαρί μανουσακίμ
μάλαμα και χρυσονι
ην ένα και μοναχόνι

by Kellygatoula

 


 

Ανάθεμά σε νέ κουτσή, νέ σκύλ' γεννεμασέα,
Τον ήλεν αίμαν να ελέπ'ς, την γην σκοτεινασέαν.

Απάν' σό δέντρον έστεκα κ' εσύρ'να σε τ' απίδια,
Κ' εσύ εκλώστες είπες με, επάρ' τα δαχτυλίδια.

by Peri

 


 

Απόψ' είδα σε σ' όρωμα μ' και τ' όνομα σ' εκούξα,
Έτρεξα να πϊάνω σε κι ας' σό κρεβάτ' ερρούξα.


Απόψ' είδα έναν όνερον σον ύπνο μ' εχπαράγα,
Σόν ουρανόν επέτανα, σα λίβια εταράγα.

by Peri

 


 

Εγώ αγαπώ σε κ' έρχουμαι, εσύ παραμερίεις με,
Ντοσίλεγον καρδόπον έεις, σίτε γελώ κλαινίεις με.

Εσύ εμέν ‘κ' εγάπεσες κ' εποίν'νες με ομμάτεα,
Ατώρα έλα σέρεψον τη ψής -ι-μ' τα κομμάτια.

Εγώ γράμματα ‘κ' έξερα και δέσκαλος εκάτσα,
Και τ' έμορφα τα κόρτσοπα, το σεβταλούκ' εμάτσα.

by Peri

 


 
Σουμελα λεν΄την Παναγιά
Σουμέλα λεν' κ' εσένα
θα προσκυνώ την Παναγιά
κ' έρχουμαι με τ' εσένα...

by Santetsa

 


 
Ασ' σό πολλά το κάψιμον, εκόπεν η λαλία μ'
Εμαύρυνεν η καρδία μ' κ' έσπριναν τα μαλλία μ'.

Εγώ εσέν εγάπανα, εγώ εσέν θ' επαίρ'να,
Εσέγκανε με σόν χορόν κι ολόερα ‘κ' ετέρ'να

by Peri

 


 
Έλα να ‘λέπω σε πουλί μ', τα πόγια σ' να λελεύω,
Μίαν αν δί'ς με φίλεμαν, καμμίαν ‘κι αρρωσταίνω.

Έλα-ν απάν' σό σύριγμα μ', έλα επάρ' τη λαλία μ',
έλα τέρεν τα αίματα πώς τρέχ' νε ασ' σην καρδία μ'.

by Peri

Related Articles

Σεβνταλίδικα #4

Σεβνταλίδικα #3

Σεβνταλίδικα #2