Πατρίδα μ'

Πατρίδα μ' τ'εσόν η σεβντά
απές ιμ' εν τρανόν-ι
τα γεράδας αλάρωτα
ατά τ'ς -ι θα λαρώνει!

Πατρίδα μ' έχω για τ'εσέν
έναν τρανόν ομμούτιν
κ' ους ν' αποθάνω,θ'απομέν'
ση ψης ιμ -νε- το γούμιν.

Έκιτι,Μαυροθάλασσα
αμόν εσέν η κάρδια μ'!
Μαύρον,γομάτον δάκροπα
'μον δεισωτά παρχάρια!

Πατρίδα μ' έχω σε 'ς σο νου μ'
τα κάλλια σ' 'κι νεβσίγουν'
ν'αξίωνέ μεν ο Θεόν
'ς σα χώματα σ' ν' εβρίγουμ'!!

by Santetsa

Related Articles

Ζεί ο Πόντον

Άγγελος με τα φτερά