Το Σύνθεμαν

 
Γιαμ βρέσ', γιαμ αστραποβροντά,
γιαμ ίνεται καψίλα,
Γιαμ ρούζ'νε χιόνια σα ρασιά
-αϊτέντς πετά υψήλα!

Related Articles

Ζεί ο Πόντον

Άγγελος με τα φτερά