Αδά σον κόσμον αγαπώ

Αδά σον κόσμο'ν αγαπώ, ινάν θεόν και εσένα (2)
αν θέλτ'ς δεβά σον ανοιχτήν, και ρώτα για τ'εμένα. (2)

Εγώ για τ'εσέν και μόνο'ν, σύρω τη σεβντάς τον πόνο'ν
και το κιφαλί'μ σο μαξιλάρ, ο νους'ιμ εν σο δρόμο'ν. (2)

Εσέν ρίζα'μ ντο αγαπώ, αν ίσουν λίγο'ν ψέμα'ν (2)
Το χώμα'ν ντο καταπατώ, να συρ και πιν το αίμα'ν. (2)

Εγώ για τ'εσέν και μόνο'ν, σύρω τη σεβντάς τον πόνο'ν
και το κιφαλί'μ σο μαξιλάρ, ο νους'ιμ εν σο δρόμο'ν. (2)

Κορ κρέμασον ενάν σταυρόν, και ενά'ν θεόν προσκύνα (2)
σεράντα ψυία εσύ μη καίεις, τερέν και αγάπα ίναν. (2)

Εγώ για τ'εσέν και μόνο'ν, σύρω τη σεβντάς τον πόνο'ν
και το κιφαλί'μ σο μαξιλάρ, ο νους'ιμ εν σο δρόμο'ν. (2)
    
Και τι είπα ‘σε το τέρτοπο μ' και τι είπα'σε το χάλι μ' (2)
παshκί μ' ντο είπα'σε να πέρτσ τ'αχούλ α'σο κιφάλι μ'. (2)
-----------------------
Υπάρχει και το ρεφρέν:

Ελενίτσα'μ Ελενίτσα'μ
ποδεδίζω σε κουκλίτσα'μ
και 'ν' εσύ είσαι καλόν κορίτσ
η μάνα'ς εν τσουνίτσα.

και επίσης το ρεφρέν:

Ει τσουνίτσας θεγατέρα,
πάντα λές με δέβα κι έλα
με τ' ατό χαρεντερίς μεν
κι έναν φίλεμαν κι δίις μεν.

και επίσης το ρεφρέν:

Τυρριανίγουμαι και κλαίγω
σε καν'νάν τιδέν κι λέγω
σ' έναν έμορφον κορτσόπον
τα παράπονα μ' θα λέγω.

και φυσικά μπορεί να βάλει κανείς
και άλλα δίστιχα όπως:

Τραγώδεσα, τραγώδεσα
εκόπεν η λαλία'μ
ασόν θεόν ν'ευρίκς ατό
με την περηφανεία'ς.

Τραγώδεσα, τραγώδεσα
εκόπεν το λαλόπο'μ
αν αγαπάς με πέι 'μ ατό
μην τρώγω το καρδόπο'μ.

 

Related Articles

Αγγελούδι μ'

Tepeler Tepeler (in Turkish)