Ο Έρως Κάποτε...

Άπο το νέο βιβλίο του Γιάννη Χαριτάντη, Δια Βίου Έρωτας.

Αφήγηση: Γιάννης Χαριτάντης.