Η Λύρα του Πόντου

Η ΛΥΡΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ
ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (Β' ΕΚΔΟΣΗ, ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ)
ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ Ι. ΠΑΥΛΟΣ

Purchase

Τα τελευταία επτά χρόνια, μετά την πρώτη έκδοση του βιβλίου, μεσολάβησαν διάφορες εξελίξεις στη μελέτη των θεμάτων, σχετιζόμενων με την ποντιακή λύρα, που είναι οι εξής: α) εκδόθηκαν καινούργια βιβλία για τη διδασκαλία της ποντιακής λύρας και την ιστορία των δοξαρωτών μουσικών οργάνων, β) το 2009 ολοκληρώθηκε η διδακτορική μου διατριβή στη Ρουμανία που βασιζόταν στην ιστορία της ποντιακής λύρας και την συνυφασμένη μ' αυτή μουσική, γ) όλο το διάστημα αυτό δίδασκα αυτοπροσώπως την παρούσα μέθοδο σε μαθητές διαφόρων ηλικιών και επιπέδων. Τελικά θεώρησα ότι οι παρατηρήσεις μου για τη διδασκαλία της λύρας και οι καινούργιες πληροφορίες που συνέλεξα για την ιστορία του οργάνου πρέπει απαραιτήτως να περιληφθούν στη Β' έκδοση του βιβλίου.

Κατά τη διάρκεια της επταετίας μετά από την Α' έκδοση και κατά τη διδασκαλία με την παρούσα μέθοδο -εκτός από τα θετικά- εντοπίστηκαν και τα αρνητικά της στοιχεία. Στη βάση των παρατηρήσεων του συγγραφέα και άλλων καθηγητών και δασκάλων, που χρησιμοποίησαν τη μέθοδο αυτή στη διδασκαλία τους, στη Β' Έκδοση έχουν γίνει αρκετές διορθώσεις και αλλαγές. Θεωρήθηκε σημαντική η συμπλήρωση της μεθόδου με το λεξιλόγιο της ποντιακής διαλέκτου και η ανάπτυξη του κεφαλαίου για την ιστορία της ποντιακής λύρας.

Related Articles

Επώνυμα Ποντιακά