Επώνυμα Ποντιακά

pontic surnames 700

ΕΠΩΝΥΜΑ ΠΟΝΤΙΑΚΑ [Pontic Surnames]
Δ.Η. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ [D.H. Oeconomidis]
Estia, Athens, 1934.

A 20 page study originally published in the Arkheion Pontou journal describing the origins of numerous Pontic surnames. 

View the paper here

 

 

Related Articles

Η Λύρα του Πόντου