Εγώ είμαι άσην Γαλίαινα

 

Εγώ είμαι α'σην Γαλίαινα σ'ένα καλόν χωρίον. (x2)
Επάρ με σ'εγκαλιόπον σου επέθανα σο κρύον, (x2)
αϊ-επέθανα σο κρύον.

Τ'αρνόπο μ' άσα Πλάτανα κι έγω άσην Τραπεζούντα. (x2)
Τεμά το μάτεα ‘κες τερούν τεσά δάκρεα γωμούνταν, (x2)
τεσά δάκρεα γωμούνταν.

Και ν' έικιτι Γαλίαινα π'είσεν νερόπα κρύα. (x2)
Εκεί πολλά παν ντ' έμορφα κορτρσόπα μερακλίαν. (x2)
κορτσόπα μερακλίαν.

Κορι ταζα ντερίαζες τ'έναν ακούει στεφάνα. (x2)
Μίαν κι'άλλο ας εφύλνασεν κι'ύστερα ας επεθάνα, (x2)
αϊ-κι'ύστερα ας επέθανα.

 

Related Articles

Αδά σον κόσμον αγαπώ

Αγγελούδι μ'