Είναν Σουμπούλαν Αγαπώ

ΕΙΝΑΝ ΣΟΥΜΠΟΥΛΑΝ ΑΓΑΠΩ,
Τ'ΟΝΟΜΑΝ ΑΤ'Σ ΚΙ ΛΕΓΩ
ΤΗΝ ΩΡΑΝ ΝΤΟ Κ'ΕΛΕΠ ΑΤΕΝ,
ΚΑΘΟΥΜΑΙ ΚΑ ΚΑΙ ΚΛΑΙΩ

ΕΛΑ ΚΑΘΚΑ ΣΑ ΓΟΝΑΤΑ Μ'
ΚΙ ΑΣ ΠΛΕΚΩ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑ Σ'
ΚΙ ΕΦΤΑΓ ΑΤΑ ΠΕΝΤΑΦΥΛΛΑ
ΚΑΙ ΣΥΡ' ΑΤΑ Σ'ΩΜΙΑ Σ'

ΕΛΑ ΣΟΥΜΠΟΥΛΑ Μ' ΜΕ Τ' ΕΜΕΝ,
ΕΛΑ ΚΑΘΚΑ ΣΟ ΓΙΑΝΙΜ Μ'
ΕΜΟΡΦΑΔΑΣ Σ' ΚΑΝΕΙΤΑΙ ΣΕ,
Μ' ΑΛΕΙΦΚΕΣΑΙ ΠΟΓΙΑΝΙ

ΣΟΥΜΠΟΥΛΑ Μ' ΕΛΑ-ΕΛΑ,
ΣΟΥΜΠΟΥΛΑ Μ' ΕΛΑ-ΕΛΑ,
ΟΝΤΕΣ ΤΕΡΩ ΣΕ, ΜΗ ΤΕΡΕΙΣ,
ΑΦΚΑΚΕΣ ΧΑΜΟΓΕΛΑ.

 

Related Articles

Αδά σον κόσμον αγαπώ

Αγγελούδι μ'