Η Λεμόνα

 

Σήτεα επέγνα ομάλια ομάλια (3)
Είδα ορμάνια και ληβάδα. (2)

Είδα ορμάνια και ληβάδα (3)
Και σην μέσην τρες πεγάδα. (2)

Και ση πεγαδί την άκραν (3)
Έστεκεν δέντρον κ' ωμέγα. (2)

Έστεκεν δέντρον κ' ωμέγα (3)
Τα νεράντζα φωρτομένα. (2)

Έπλωσα να πέρω έναν (3)
Εχολιάστεν η λεμόνα. (2)

Ντο χολιάσκεσε λεμόνα (3)
Πασκε ετσάκωσα κλαδόπον. (2)

Αν ετσάκωσα κλαδόπον (3)
Να τσακούτε το σερόπομ'. (2)

Κιαν εμάρανα φιλόπον (3)
Να μαρένετε το γιόπομ'. (2)

Αχ λεμόνα βαχ λεμόνα (3)
Ντο θα εφτάμε τον χειμώναν. (2)

Δίχως ξύλα δίχως λάδι (3)
Δίχως αγγαλεια το βραδυ. (2)

 

Related Articles

Αδά σον κόσμον αγαπώ

Αγγελούδι μ'