Η Ρωμανία Πάρθεν


Ναϊλί εμάς και βάι εμάς,
οι Τούρκ την Πολ επαίραν.
Επαίραν το βασιλοσκάμ,
κι ελάεν η Αφεντία.

Μοιρολογούν τα εκκλησιάς,
κλαίγνε τα μαναστήρεα.
Κι ο Αϊ-Γιάννες ο Χρυσόστομον,
κλαίει και δερνοκοπάται.

Μη κλαίς, μη κλαίς Αϊ Γιάννε μου,
και μη δερνοκοπάσαι.
Η Ρωμανία πέρασεν,
η Ρωμανία πάρθεν.

Η Ρωμανία κι αν πέρασεν,
ανθεί και φέρει κι άλλο.

Related Articles

Αδά σον κόσμον αγαπώ

Αγγελούδι μ'