Ο Πόντον'μουν Εχάθεν

Που'θεν πουλί κι κελαειδή
ο ήλιον ξάι κε φάνθε
μαύρο χαμπάρ επέραμε
ο Πόντον'μουν εχάθεν, εχάθεν, εχάθεν (δις)

Φεύ'νε μανάδες με μωρά
σασιρεμένα φεύνε
κι'ξέρνε που κες να παγνέ
αχπαρεμένα τρέχνε, τρέχνε, τρέχνε (δις)

Κλόσκουμε μάνα, οπίς τερώ
το σπίτα'μου κι φένταν
εκάαν τα χωρία μου
φωτιά καπνός ένταν,ένταν,ένταν (δις)

Που είναι ο κύρυ'μ, ο αδερφό'μ
τεμέτερα παιδία
επέθαναν ε σο ρασίν
ατί χωρίς ταφία, ταφία, ταφία (δις)

Γραιάδες κλέγνε, γραιάδες κλέγνε
μοιρολογούν, μοιρολογούν
με την ψυ'να τουν κλέγνε (δις)

Τον Πόντο'μου επέρανε,επέρανε (δις)
σα σέρα του επέμνε (δις)
ναίλι εμάς (τρις)

Ο Πόντον'μουν εχάθεν, εχάθεν, εχάθεν (τρις)

Related Articles

Αδά σον κόσμον αγαπώ

Αγγελούδι μ'