Σον Θεό εφτάγω τάμα

ΣΟΝ ΘΕΟ ΕΦΤΑΓΩ ΤΑΜΑ
ΝΤΕ ΣΥΡΕΣ ΤΟΝ ΠΟΝΟΝ ΜΑΝΑ (ΔΙΣ)
ΚΑΙ ΕΓΕΝΝΕΣΕΣ ΕΜΕΝ

ΜΑΝΑ ΞΕΡΤΣ ΠΩΣ ΑΓΑΠΩΣΕ
ΕΝΤΡΟΠΗ ΚΕΝ, ΝΑ ΡΩΤΩΣΕ
ΑΝ ΕΝ ΚΟΛΑΣΗ Ο ΚΟΣΜΟΝ
Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΝ ΠΟΥ ΕΝ

ΤΑ ΤΙΦΕΚΙΑ ΠΕΡΙΣΕΒΝΕ
ΟΙ ΑΝΘΡΩΠ ΝΤΕ ΦΤΑΝ ΚΕ ΞΕΡΝΕ
ΟΙ ΑΝΘΡΩΠ ΝΤΕ ΦΤΑΝ ΚΕ ΞΕΡΝΕ
ΤΗΝ ΖΩΗ ΝΑΤΟΥΝ ΘΑ ΤΡΩΝ

ΚΡΟΥΝΕ ΠΕΡΝΕ ΣΑ ΧΑΜΕΝΑ
ΑΧ ΚΑΙ ΛΕΠΝΕ ΤΑ ΚΑΗΜΕΝΑ
ΤΑ ΜΩΡΑ ΤΑ ΠΕΙΝΑΣΜΕΝΑ
ΝΤΑ ΑΠΟΘΑΝΕ ΑΣΟ ΛΟΙΜΟ

ΣΟΝ ΘΕΟ ΕΦΤΑΓΩ ΤΑΜΑ
ΝΤΕ ΣΥΡΕΣ ΤΟΝ ΠΟΝΟ ΜΑΝΑ
ΝΤΕ ΣΥΡΕΣ ΤΟΝ ΠΟΝΟ ΜΑΝΑ
ΚΑΙ ΕΓΝΩΡΤΣΑ ΤΗ ΖΩΗ

ΠΩΣ ΕΛΕΠΩ ΤΑ ΠΑΙΔΟΠΑ
ΜΟΝΟΝ ΨΟΠΟ ΚΑΙ ΣΤΟΥΔΟΠΑ
ΘΕΜ ΓΙΑ ΧΑΛΑΣΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
ΚΑΙ ΝΑ ΧΤΙΣ ΑΣΗΝ ΑΡΧΗ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ
ΣΤΙΧΟΙ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

 

Related Articles

Αδά σον κόσμον αγαπώ

Αγγελούδι μ'