Σ’ένα γεφυρόπον

 

Σ'ένα γεφυρόπον
έμορφον κορτσόπον. (x2)
Με το φιστανόπον το κοντόν. (x2)
Το ματέτ σ' βαμμένα
το φρίδετ σ' συρμένα
αναμέν το νέικον παλικάρ. (x2)

Έρθαν κι ανταμώθαν
και γλυκοφιλέθαν. (x2)
Έσφυκταν ανγκαλιάστανε και γελούν. (x2)
Κρυφά πουστουρίζνε
την παντρειάν νουνίζνε
και πως θα εφτάνε και την χαράν. (x2)

Ατό το κορτσόπον
έντονε νυφόπον. (x2)
Και φώρεσεν τ'άσπρα τα νυφικά. (x2)
Ατοί στεφανούνταν
σο κρεβάτ ανταμούνταν
και να εστελείται και' ν η χαρά. (x2)

Αγάπεσα μίαν
είπα την καρδία μ'. (x2)
Ατό το κορτσόπον θα φτάω γαρίν. (x2)
Και ατό κι θέλ'με
σκούτε και χατέβ' με
λέει' με πως έχω μακρίν μαλλί. (x2)

 

Related Articles

Αδά σον κόσμον αγαπώ

Αγγελούδι μ'