Τσίπουλ τσίπουλ το νερόν

 

Τσίπουλ τσίπουλ το νερόν
παρακάλω τον Θεόν.
Κι ας ση γης την καμονήν
πέρω εγω υπομονήν.

Τσίπουλ τσίπουλ το νερόν
τρεχ' σ' ορμήν κυλίεται
Το σαρίν τ' εμόν τ' αρνίν.
ση καρδιά μ' ευρίετα.

Related Articles

Αδά σον κόσμον αγαπώ

Αγγελούδι μ'