Έλα πουλλί μ' ας σα μακρά

Έλα πουλλί μ' ας σα μακρά,1
πουλλί μ' ας σα μακρά,
έλα ας σην ξενιτείαν.

Έλα περ' μέντζε έναν ψ̌ην,
πουλόπο μ' έναν ψ̌ην,
πονεμένον καρδιαν.

Μικρόν αρνίν, μικρόν πουλλίν,
τ' εμόν μικρόν πουλλίν,
μικρόν αρνίν, μικρόν πουλλίν,
τ' εμόν μικρόν γιαβρίν,
και 'ς σα τέρτα φορτωμένον.

Πώς να δίγω υπομονήν
πουλλί μ΄υπομονήν,
και 'ς σην κάρδα σ' το καμένον.

 

Lyrics source: lyricstranslate.com

Related Articles

Αδά σον κόσμον αγαπώ

Αγγελούδι μ'