Βέχω Βέχω

Και σέβνταν έχω σέβνταν πουλώ και σεβνταλής γυρίζω 2
και σέβνταν έχω σο κάρδοπο μ' και πως θα ταγιανίζω. 2

Βέχω βέχω ξεροβέχω
κοίμαι κατ' αρνόπομ' κι' έχω
και με τι μάτι' μ' τα δέκροπα μ'
το μαξιλάρι μ' βρέχω.

Και ρίζα μ' κρύο νερόν είσαι να σαν που αν και πείντσε 2
και να σαν που ανγκαλιάσκεται ους να μερών κι αφήντσε. 2

Και άμον τα χορτάρεα σην γην ντο θέλνε το νερόνι 2
και θέλω σουμά μ' να έχωσε απόψ' ους να μερώνει. 2

Και τα μάλλοπα σ' πεντάπλεχτα απάν σ'ωμίας κοίνταν 2
και τυλίγουνταν ση γούλα μου άμον οφίδεα είνταν. 2

Και ολ αγαπούν το σεβνταλούκ και θέλνε τη νυφάδες 2
και εγώ ο κάρυπς μαναχό έχω σην ψυ μ' γεράδες. 2

Και νίτσα κι εγνώρτσεν τ' έμορφον τσ' εγάπς τη ζεστασίαν 2
και χουλείται με το τερεμάν και την πορπατεσίαν. 2

Related Articles

Αδά σον κόσμον αγαπώ

Αγγελούδι μ'