Η Μάνα μ'

Έρθανε τα Χριστούγεννα,
έρθεν το νέον έτος,
είνας μάνα εννόησεν α'
πως θ' αποθάν οφέτος,
επέθανεν η μάνα μ'.

'ς σον ουρανόν
της ψ(υ)ήν ατ'ς δει,
΄ς σον Άδην το κορμόπον,
η μανίτσα μ' 'κι επέθανεν,
εγέντονε πουλόπον,
πετά 'ς σα επουράνεα.

Μάνα εφέκες ορφανά
τ'εγγόνεα σ' τα παιδία σ',
ατά 'κι επόρεσες ν' ελέπ'ς,
εστάθεν η καρδίας σ',
επέθανες μανίτσα μ'.

Μίαν κι άλλο
ας έκου(γ)αμ'
τη μάνας την λαλίαν,
εφέκες μας ενθύμιον
τ' εσόν φωτογραφίαν,
'κι επέθανες μανίτσα μ'.

Στίχοι, Μουσική: Χρήστος Παπαδόπουλος
Διασκευή Θεόφιλος Πουταχίδης

Source

 

Related Articles

Αδά σον κόσμον αγαπώ

Αγγελούδι μ'