Έρθαν οι εμπόρ' να παίρνε

 

Έρθαν οι εμπόρ' να παίρνε τσάμπα τον καπνόν (2)
τον χωρέτε 'κι ερωτούνε σο λογαριασμόν.(2)

Ο καημένον ο χωρέτεσ πανταλόν πα 'κι εχ' (2)
κι ασ' σην εντροπήν ατ' κείται σο κρεβάτ' απέσ.(2)

Εμαζεύταν τα παιδία τ' απέσ σο σαλόν (2)
το ένα λέει "παπούτσια 'κι έχω" τ' άλλο πανταλόν. (2)

Έρθανε και τα κορτσόπ' ατ' απέσ σην αυλήν (2)
ένα λέει ντουλάπαν 'κι έχω τ' άλλο μηχανήν. (2)

Εχολιάστεν κι η γαρία τ' με τ' άτον μαλών' (2)
σκύλ' υιε γιατί εδέκεσ τσάμπα τον καπνόν. (2)

Source

 

Related Articles

Αδά σον κόσμον αγαπώ

Αγγελούδι μ'