6. Κερασούντα (Gr: Kerasunta Tr: Giresun)

Kerasunda (today Giiresun) was founded around the 6th century BC. In 1913, it had a population of 30,000 which included 17,000 Greeks. It included 10 precints. They were: Kerasunda, Kepekklisias, Kouskayias, Tsagrak, Tsal, Aptal, Kesap, Kirik, Koulakayias, Poulantsak(is). Read more about Kerasunda here.

The Greek settlements 

Αάτας (Κουσκαγιας) - Aatas (Kouskayias)
Αγιαμι - Ayiami
Αγιούτεπε - Ayioutepe
Άκκαγια - Akkayia
Ακσάγ - Aksag
Ανεάτ (του Κιρικ) - Aneat (tou Kirik)
Απτάλ - Aptal
Αρεατζίκ - Areatzik
Αράτσα (Κουσκαγιας) - Aratsa (Kouskayias)
Αρμενοχώρ' - Armenohor
Αρμούτουζου - Armoutouzou
Αρμούταλαν - Armoutalan
Αρπάτσουχουρού - Arpatsoukhourou
Γαβζάντων - Gavzanton
Γαγιάαρασί - Kayiaarasi
Γάγιαλαν (ή Γααλαν) - Gayialan (or Gaalan)
Γαασαρ (ή Γαγιασαρ ή Γαασαρη ή Καγιασαρ) - Gaasar (or Gagiasar or Gaasari or Kayiasar)
Γαβζαντων (του Τσαλ) - Kavzanton (tou Tsal)
Γαλαϊτζουτιπι
Γαλέκιοϊν (ή Γαλακιοϊ) - Galekioin (or Galakoy)
Γαράατσιν - Garaatsin
Γαραγατς - Garagats
Γαραλη (Μεγαλη) - Garali (Megali ie. Big)
Γαράκινιν - Garakinin
Γαριπάντων - Garipanton
Γάραλη (το τρανόν) - Garali (to Tranon ie. Big)
Γάραλη (το μικρόν) - Garali (to micron, ie. Small)
Γέλαγουζου - Yelagouzou
Γενίκιοϊ - Yenikioy
Γιατμούς - Yiatmous
Γιελαγουζου - Yielagouzou
Γιωράντων - Gioranton
Γκετζίτ - Getsit
Γόζμπικιν - Gozpikin
Γούζαλαν - Gouzalan
Γουζερα - Gouzera
Γούζερεν - Gouzeren
Γούζντερε - Gouzdere
Γούρταλου - Gourtalan
Εϊμί - Eimy
Εμλετίνον - Emletinon
Ιγκικιοϊ - Igikoy
Ιορεν - Ioren
Ισπαχου - Ispakhou
Καβατζούκ - Kavatsoukh
Καγιάντιπι - Kayiantipi
Κεϊράζ - Keyraz
Κεντιρλίκ - Kentirlik
Κεπέκλησσια - Kepeklissia
Κερασεα (του Χοτς) - Kerasea tou Hots
Κερασουντα - Kerasounta
Κεσάπ - Kesap
Κιόλτυζυν - Kioltizin
Κιουμπέτ - Kioumpet
Κιοπλιού - Kiopliou
Κιουνιουκιοϊ - Kiuniukoy
Κιουρτιουν - Kiurtiun
Κιουρτούς - Kiourtous
Κιουτσιουγαραλη (Μικρα Γαραλη) - Kiutsiugarali (Mikra Garali)
Κοτύλια - Kotilia
Κουλάκκαγια - Koulakayia
Κουνούκιοϊ - Kounoukioy
Κουρούκιρεζ - Kouroukirez
Κούσκαγια - Kuskayia
Λειβάδια - Livadia
Μαντέν - Maden
Μαντέν Γιαμουρτζάς - Maden Yiamourtzas
Μεζιρέ - Mezire
Μελεκλί - Melekli
Μεξέν - Meksen
Μοναστήρ' - Monastir
Μπαιραμτανισμα - Bayramtanisma
Μπεικγκελης - Beykelis
Μπουγιούκκερις - Bouyioukeris
Ντεμιρτζικιοι - Demirtsikoy
Ορέν - Oren
Παζάρσουγιου - Pazarsouyiou
Παϊράμταρισμά - Pairamtarisma
Παλχάν - Palhan
Πασλάκ - Paslak
Πάτλαμα - Patlama
Πελετούχ - Peletoukh
Πουλαντζάκ(η) - Poulantzak(i)
Πράσαρη (ή Γιόμρεχισάρ) - Prasari (or Yiomrehisar)
Πρασαρη Μεγαλη - Prasari Megali
Πρασαρη Μικρη - Prasari Mikri
Ρακάν - Rakan
Σαββάντων - Savanton
Σαραϊτζούχ - Saraitsoukh
Σαριμουσα - Sarimousa
Σίγκλερ - Sigkler
Σικικνερ - Sikikner
Σιουλιου (Συλυ) - Siouliou (Sili)
Σουΐστ - Souist
Τάμτερε - Tamtere
Τεμιρτζίκιοϊ - Temirtzikioy
Τεπέγιομα - Tepeyioma
Τεπέκιοϊ - Tepekioy
Τερεκλί - Terekli
Τέρελη - Tereli
Τιβάν - Tivan
Τσαγράκ - Tsagrak
Τσαουλ - Tsaoul
Τσαραχ - Tsarakh
Τσάρσουρεν - Tsarsouren
Τσιβλίζ - Tsivliz
Τσιμσίρ - Tsimsir
Τσιπλίκουραν - Tsiplikouran
Τσιτλουκουραν - Tsitloukouran
Τσορλίκ - Tsorlik
Χατουπλού - Khatouplou
Χοτς-Κερασεα - Hots Kerasea
Χούτσα - Khoutsa

Sources: 
Samouilidis C. The History of Pontian Hellenism, Thessaloniki 1992.
Archive of Verbal Submission (Αρχείο Προφορικής Παράδοσης). Centre of Asia Minor Studies.
Encyclopedia of Pontian Hellenism. Malliaris Pedia 1992.

Map below is just a guide and has been compiled by an external source.

Related Articles

19. Άρδασα - Ardasa

28. Αμάσεια - Amasya