22. Σεβάστεια - Sevasteia

List of the Greek villages of ΣΕΒΑΣΤΕΙΑ - SEVASTEIA

Σεβάστεια - Sevasteia
Αγορέν - Agoren
Αλτίνογλου τσιφλίκ - Altinoglou tsiflik
Γενίχταν - Yenikhtan

This list of the Greek villages of Pontus (or villages where Greeks resided) was compiled by the Center of Asia Minor Studies (Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών) which is based in Greece. The list may exclude some villages which weren't known at the time the study was completed. Source: The History of Pontian Hellenism, Christos Samouilidis, Thessaloniki 1992.

Map below is just a guide and is hosted by an external source.

Related Articles

19. Άρδασα - Ardasa

28. Αμάσεια - Amasya