20. Σεμπίν Καραχισάρ (Νικόπολη) – Şebinkarahisar (Nicopolis)

nicopolis map

List of the Greek villages of Νικόπολης (Σεμπίμ Καραχισαάρ) - Nicopolis (Şebinkarahisar)

Τμήμα Σεμπίν Καραχισάρ - Section Şebinkarahisar

Σεμπίν Καραχισάρ (Νικόπολη) - Sembin Karahisar (Nikopolis)
Αγούντερε - Agoundere
Αγούλια - Agoulia
Αλισάρ - Alisar
Αλούτζε - Aloutze
Ασαρτσούκ - Asartsouk
Άσλασα - Aslasa
Γκάλτσασα - Galtsasa
Εσκίκιοι - Eskikioy
Έσκουνε - Eskouneh
Έσολα - Esola
Ισπαχίμαχλεσί - Isapakhimakhlesi
Ιστρεφή - Istrefi
Καγιάντιπι - Kayiantipi
Καλετζούκ - Kaletzouk
Καράγκεβεζιτ - Karagkevezit
Καταχώρ' - Katohor
Κέιλικα - Keilikia
Κιράτς - Kirats
Κοϊνούκ - Koynouk
Κόρατζα - Koratza
Κουβερτζινλίκ - Kouvertzinlik
Λάπα - Lapa
Λίτζασα - Litzasa
Μπάλτζανα - Baltzana
Οβατζούκ - Ovatzouk
Πουλάκ - Poulak
Σεϊτμελί - Seytmele
Σιτσάχ - Sitsakh
Σουπάχ - Soupakh
Τάμζαρα - Tamzara
Τρουψί' - Troupsi'
Τσοράχ - Tsorakh
Φέιλερε - Feylere
Χατζήκιοϊ - Hatzikioy
Χάχαβλα - Khakhavla
Χόζανα - Hozana


Τμήμα Αλούτζαρα - Section Aloutzara

Αλούτζαρα - Aloutzara
Αλισίζ - Alisiz
Αναστός - Anastos
Καγιατζίκ (Χιντζίρ(λί)) - Kayiatzik (Hintzir(li))
Καμισλί - Kamisli


Τμήμα Γκιολέχισαρ (Κολωνίας) - Section Giolehisar (Kolonias)

Γκιολέχισαρ - Giolehisar
Αμελί - Ameli
Μούρχου - Mourkhou
Ντερένταμ - Derentam
Χαϊζούλ - Haizoul
Χασάνταμι -Hasantami


Τμήμα Εμπές - Section Empes

Αρμούττσαϊρι - Armoutsairi
Γκιόβτεπε - Giovtepe
Γούρμπαγι - Gourpagi
Ζάρα - Zara
Ίνοϊ - Inoi
Καγιάντιπι - Kayiantipi
Κανλίκαγια - Kanlikayia
Κιζίκ - Kizik
Οβατζούκ - Ovatzouk
Μουρασούλ - Mourasoul
Ντερένταμ (ή Ποντζουχλού) - Derentam (or Pontzoukhlou)
Ντερέκιοϊ (Σερεφιέ) - Derekioy (Serfiye)
Παζάρπελεν - Pazarpelen
Παναγία - Panayia
Πάσονος (ή Κούλαλι) - Pasonos (or Koulali)
Τσελέπ - Tselep
Τσαμλίκαλε (Τσαμλίγαλα) - Tsamlikalle (Tsamligala)
Τσιτορέν - Tsitoren


Τμήμα Μελέτ (Μελάνθιου, Χαμιντιέ, Μεσουντιέ) - Section Melet (Melanthios, Hamindiye, Mesoudiye)

Μεσουντιέ (Χαμιντιέ) - Mesoudiye
Αϊγούταμου - Aygoutamou
Αντώνογλου - Antonoglou
Ασκιτίρ - Askitir
Γιαφσάν - Yiafsan
Καράπελεν - Karapelen
Κατράν - Katran
Κιζίλτερε - Kiziltere
Κίρτσαλι - Kirtsali
Κιοπετέν - Kiopeten
Μαντέν - Maden
Μαλγότς - Malyots
Μοναχού - Monahou
Μαζιρά - Mazira
Μιχάλτσουρουμού - Mihaltsouroumou
Μουζαμάν - Mouzaman
Μουσουλού - Mouzoulou
Μπαϊρακλί - bayrakli
Πιτσαχτσί - Pitsakhtsi
Πιρίκ - Pirik
Τάστεπε - Tastepe
Τάμαλα - Tamala
Τσακ(ιον) - Tsak(ion)
Τσαμλούχ - Tsamlouk
Τσαρούχ - Tsarouk
Τσαχμάν - Tsakhman
Τσιχαρτάν - Tsikhartan
Τσοράχ - Tsorakh
Φάλτατσα - Faltatsa
Φιαζ - Fiaz
Φόστερε - Fostere


Τμήμα Ρεφαγιάς (Κερτσενίς - Κερτζινής) - Refayias (Kertsenis - Kertzinis)

Ρεφαγιά (Κερτσενίς) - Refayia (Kertsenis)
Αλατζάχαν - Alatsakhan
Γουζου(ρ)λού - Gouzou®lou
Καντίκοϊ - Kantikioy
Κιουφενέ - Kioufene
Μαντέμελι - Mantemli
Μοντολάς (Μινταβόλ) Monotolas (Mintavol)
Ουλούτσουχούρ - Oouloutsoukhour
Πισίρ - Pisir
Τσακμακλί (ή Κονδύλια) - Tsakmakli (or Kondylia)


Τμήμα Σούσεχρι - Section Sousekhri

Σούσεχρι - Sousekhri
Κεμίνκονακ - Keminkonak
Κιόσκιοϊ - Kioskioy
Κουλελί - Kouleli
Μενχιάρ - Menhiar
Ντερμέντας - Dermentas
Περέτετε - Peretete
Σάργιερι - Saryieri
Σαχνάτσιμεν - Sakhnatsimen
Τσερμιτσέκ - Tsermitsek (Σημ: άδειασε το χωριό μετά το 1878-1879 και οι κάτοικοί
του έφυγαν στην ρωσοκρατούμενη περιφέρια Καρς, όπως και ένα άλλο χωριό του
τμήματος, το Παλάττερεσί)

(Note: In 1878-1879, the inhabitants of this village fled to Russian Kars, as did the inhabitants of a nearby village called Paladeresi)

This list of the Greek villages of Pontus (or villages where Greeks resided) was compiled by the Center of Asia Minor Studies (Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών) which is based in Greece. The list may exclude some villages which weren't known at the time the study was completed. Source: The History of Pontian Hellenism, Christos Samouilidis, Thessaloniki 1992.

Map below is just a guide and is hosted by an external source.

Related Articles

19. Άρδασα - Ardasa

28. Αμάσεια - Amasya