Αρ έλα με τ' εμένα

 

Έλα πουλόπο μ' με τ' εμέν σα ψηλά τα ρασία
σα μανουσο? τσιτσέκοπα και σα νερά τα κρύα.

Ρεφρέν
Αρ έλα με τ' εμένα κανείται ντ' ενεμένα
εσένα ενεμένα αρ έλα με τ' εμένα.

Έλα σα κρύα τα νερά πουλί μ' τα παγωμένα
με τα δύο τα χέροπα σ' κλίστ κά πότ'σον και εμένα.

Ρεφρέν

Έλα τεμόν σορσώτενα τεμόν ζωγραφιζμέντσα
κερβά?? να εν προυσόκοπαδ?? τεμόν μελιτομέντσα??.

Ρεφρέν

Τ' άστραν και ο φέγγον έλαμψαν έλα ας ανταμούμες
έλα πουλί μ' να σέρουμε σ΄ εγκάλιαν να κοιμούμες.

Ρεφρέν

Έλα να σ' ανταμώνουμε σα πυκνά τα ελάτια
κρυφά σω ...?? και 'σι μανα σ' και α' ση κοσμή τα μάτεα.

Ρεφρέν

 

Related Articles

Αδά σον κόσμον αγαπώ

Αγγελούδι μ'