Θα Αρχινώ Τα Παλαιά

Θα αρχινώ τα παλαιά, ντ' εποίνα κι απ' ανάρχης,
ατά δεσπότς ΄κι συγχωρά, ούτε και Πατριάρχης.

Ε ουρανέ παράκλητε, κατήβα 'κα και κρίσον,
εμέν και το σαρίν τ' αρνί μ', σ' έναν μερέαν ποίσον.

Related Articles

Αδά σον κόσμον αγαπώ

Αγγελούδι μ'