Καραλάζο

Καραλάζοοο...

Και τεσόν η κάρδεα έτονε πολλά τρανόνι,
από μικρόν παιδίν επέμνες ορφανόνι.

Αμάν,αμάν,αμάν...

Καραλάζο έλα,
έλα σην παρέας,
εφέκες έρημον,
το φτώχο την φωλέας.

Καραλάζοοο...

Και εσύ εγάπανες τ' έμορφα τα παρέας,
εφέκες έρημο το φτωχό την φωλέας.

Αμάν,αμάν,αμάν...

Καραλζο έλα,
έλα σην παρέας,
εφέκες έρημον,
το φτωχό την φωλέας.

Καραλάζοοο....

Και λαφρύ να εν πουλίμ' το χώμα ντ' εshκεπάες,
και με τα ντέρτοπας ερούξες κι ενεπάες.

Αμάν,αμάν,αμάν...

Καραλάζο έλα,
έλα σην παρεας
εφέκες έρημον
το φτωχό την φωλέας.

Πηγή: www.stixoi.lx

Related Articles

Αδά σον κόσμον αγαπώ

Αγγελούδι μ'