Κατήρκαγια

 

Πολλά χρόνια εμπροστά (x3) τετρακόσα παραπάν' (x2)
Έρθεν ένας τρανόν γατάν (3) και εγέντανε Τουρκάντ' (2)

Ο σουλτάνον έλεγ'εν (3) 'δεν' κι λογαράζομε (2)
'ή θα ίνουστουν Τουρκάντ' (3) ή εσάς θα σπάζομε (2)

Την πίστην αν έλλαξαν (3) την γλώσσαν 'κ ενέσπαλαν (2)
Σύντζαινε 'νε ποντιακά (3) ξέρ'νε και τα τούρκικα (2)

Πολλοί πίστην έλλαξαν (3) εγένταν μωαμεθανοί (2)
Επεΐ απέσ' σ' ατείντς (3) είναι κρυφοχριστιανοί (2)

Κάθουν ΄λόερα' ς σο στολ (3) την πίταν ατείν' να τρων΄(2)
Πριν να κομματάζ 'ν ατό (3) ευτάν' απάν' έναν σταυρόν (2)

Έχ'νε έναν τρανόν παρχάρ' (3) ημ 'σόν μέτρον το χορτάρ' (2)
λεν' ατ΄Κατήρκαγια (3) τοπλαεύκουν εκεί απάν' (2)

Εφτάν' τρανόν πανούρ' (3) όλουχ τσότσουχ και ο κυρ' (2)
Είκοσι Χορτοθερί' (3) νασάν εκείνον π' εν' εκεί (2)

'Γδόντα εννιά Χορτοθερί (3) με φίλτς-ι μ' επήγα εκεί (2)
είδα τ'ς σην Κατήρκαγια (3) μουατζίρ και περισάν (2)

Εμπαίνανε σον χορόν (3) και έσ' κώνανε πολλά τοζ' (2)
τα πόδαρα αμόν κοτάν' (3) σην γην ένοιγαν χαρκόν (2)

Άλλο ντο να λέγω σας (3) 'νεγκάστα λελεύω σας (2)
να πάγω έχω νιατ' (3) σην ψη μ' άλλο βεσιάτ (2)

Lyrics: lyricstranslate.com

 

Related Articles

Αδά σον κόσμον αγαπώ

Αγγελούδι μ'