Κι θέλω να χολιάσκουμαι

Κι θέλω να χολιάσκουμαι,
πουλόπο μ' να φουμίζω,
θέλω πάντα να τραγωδώ
και να χελιδωνίζω.

Μη κλαίς αρνί μ', μη κλαίς πουλί μ',
χαλάουνταν τ' ομάτα σ',
γράψον γραμμόπον στείλον με,
μελάν ποίσον τα δάκρα σ'.

Κοιμέθ' αρνί μ', κοιμέθ' πουλί μ',
έπαρ' τσ' αυγής τον ύπνον,
τράνινον και θα παίρω σε,
είσ' ακόμα μικρίκον.

Έλα να ποδεδίζω σε,
μετ' εμέν έλα, έλα,
σα μέσα σ' να τυλίουμε,
εσύ τέρ' μεν και γέλα.

Πέει μ' ατό πουλί μ', πέει μ' ατό,
απ' ώθεν εχωλιάστες,
κι άλλο εμέν ΄κι εκαλάτσεψες,
κι άλλο εμέν ΄κι εγκαλιάστες.

Αναθεμά σε αφώτιστον,
κουτάβ' πιπιλομάτκον,
τεμόν το ψόπον έκαψεν,
το πόστι σ' το αράπκον.

Αναθεμά σε αφώτιστον,
την ψη μ' τρως και τελείται,
το κοματόπον ντ' επέμνεν,
έμπρα α σην πόρτα σ' κείται.

Related Articles

Αδά σον κόσμον αγαπώ

Αγγελούδι μ'