Κι έτονε αγνόν

 

´Κι έτονε αγνόν, η εγάπ' τ'εσόν,
´κι έτονε αγνόν, ρίζα μ' η εγάπ' τ'εσόν,

Όρκοι και ομνέματα, δάκραι και τσανέματα,
τ' έμνοστα τα λόγια ντ' έιπες, όλα έσαν ψέματα,

´Κι έτονε αγνόν, η εγάπ' τ'εσόν,
´κι έτονε αγνόν, ρίζα μ' η εγάπ' τ'εσόν.

Έναν κι' έναν με τ'εσέν, εύρα κι εγώ την τσαρέν,
ψεύτικα να αγαπώσε, κι' ασ' σο νού σ' να μη δαβαίν,

´Κι έτονε αγνόν, η εγάπ' τ'εσόν,
´κι έτονε αγνόν, ρίζα μ' η εγάπ' τ'εσόν,

Θάμαν έτονε τρανόν, η υπομονή τ'εμόν,
την βραδήν επαρακάλ'να, ατσά πότε θα 'μερών,

´Κι έτονε αγνόν, η εγάπ' τ'εσόν,
´κι έτονε αγνόν, ρίζα μ' η εγάπ' τ'εσόν,

Με τ'εσέν ρίζα μ' να ζώ, άλλο ξάϊ ´κι επορώ,
νε να συχωρώ σε θέλω, φεύω κι' αποσαίρετώ,

´Κι έτονε αγνόν, η εγάπ' τ'εσόν,
´κι έτονε αγνόν, ρίζα μ' η εγάπ' τ'εσόν.

Lyrics source

 

Related Articles

Αδά σον κόσμον αγαπώ

Αγγελούδι μ'