Μαύρα ειν τα Μαλλίας

 

Τα τσαπράζια το ματόπα σ'
καιν' ατά τα τσαλιμόπα σ'.
Τα χαρίσματα ούλια
εϊσ ατά πουλί μ' εσύ.
Παλαλόντς τα παιδία
ρουζν'απές ση φωτίαν.
Για τεσόν το χατηρόπον
για τεσέν,για τεσέν.

ΡΕΦΡΕΝ

Μαυρά είν' τα μαλλία σ'
χρυσόν εν' η καρδία σ'
μαγεύς τα παλικάρια
σεβνταλίν πουλίν.

Τα κοκκίνα τα σηλόπα σ'
και τα άσπρα τα σερόπα σ'.
Πίος θά ες την τύχην
τα μεσόπα σ' να κρατεί.
Τα δρομιά τουν τρομάζνε
τα κραδίας άτουν κρούνε.
Για τεσά τα τσαλιμόπα
για τεσέν,για τεσέν.

ΡΕΦΡΕΝ

 

Related Articles

Αδά σον κόσμον αγαπώ

Αγγελούδι μ'