Ρασόπουλον | Rasopoulon - Lyrics

Ρασόπουλον θα ίνουμε
σα ράσα θα γυρίζω.
Σα κλάδοπα θα κάθομαι
και θα χελιδονίζω.

Ρασόπα σκίζω κι έρχουμε
τα γόνατα μ' κι τσίζω.
Τα στράτας ις πολλά μακρά
το καρδόπο σ' θα χτίζω.

Η δυσ' εφέκεν τα ρασά
κι' εκάτσαν σα καμμένα.
Τρυγώνα μ' ασ' τα κυρουκά σ'
κι άρ' έλα με τ' εμέναν.

 
How to play Rasopoulon on the Pontic lyra - Free lesson

 

 

Related Articles

Αδά σον κόσμον αγαπώ

Αγγελούδι μ'