Αιχμάλοτος Επιάστα

Note: The song was originally called Απάν σο Μπέλες

Αιχμάλοτος επιάστα
σην κρουσσαν απάν μανίτσα μ'
σην κρουσσαν απάν.
Σην φυλακήν εσέβα
σο Παύλο Μελά μανίτσα μ'
σο Παύλο Μελά.

Έρθαν τα Χριστούγεννα
κι'όλλα τα γλεντάς μανίτσα μ'
κι'όλλα τα γλεντάς.
Για τον γιο'ς σην ξενιτεία
πόσσα έσειρα μανίτσα μ'
πόσσα έσειρα.

Το αίμαν εκεί ντ' εξύεν
πότισεν την γήν μανίτσα μ'
πότισεν την γήν.
'Χάσεν η γαρή τον άντραν
η μάνα το παιδίν μανίτσα μ'
η μάνα το παιδίν.(2)

Τον εχθρό να πολεμούνε
επουγαλεύτανε μανίτσα μ'
επουγαλεύτανε.
Φυλακάς και εξορίας
ταουτεύτανε μανίτσα μ'
ταουτεύτανε.(2)

Πόσοι εθάφτανε σο χώμα
και χωρίς σταυρόν μανίτσα μ'.
Και χωρίς σταυρόν.
Ατότε έχασα τον κύρη μ΄
και τον πεθερό μ' μανίτσα μ'.

Κρούσα τεσά τα ρασία
εματώθανε μανίτσα μ'
εματώθανε.
Σ'εσέν πολλά παλλικάρε
εσκοτώθανε μανίτσα μ'
εσκοτώθανε.(2)

 

Related Articles

Αδά σον κόσμον αγαπώ

Αγγελούδι μ'