Ταντάλα Τουντούλου

Εντώκεν το χαλάζ
κεράshα πουθέν κι'εφέκεν.
Φαβάτα και κουκία
ση γην βαθέα εφέκεν.

Εντώκεν το χαλάζ
ε(γ)έντον χαλαρδία.
Η μάρσα η Λαζαράβα
εσύρνε τα μαλλία.

Εντώκεν το χαλάζ
και 'ν' εχάθαν τα κεράshα.
Ν'αοιλοί εσέν Νικόλα
ν'αοιλοί τεσόν τη ράsha.
Τα τέρτε(α)'σ κι εκανέθαν
πά(γ)νε και τα κεράshα.

 
Translations:

Φάβατα = κάτι σαν τα κουκιά.
Χαλαρδία = χαλασμός ή καταστροφή
Μάρσα = καημένη
Ταντάλα - τουντούλου = δεν πρέπει να σημαίνει τίποτα.

Lyrics and translation by mmimis85
 

Related Articles

Αδά σον κόσμον αγαπώ

Αγγελούδι μ'