Ταν Tαν Kοιλίαν

 
Ταν ταν κοιλίαν έφκερον και δόντεα ακονεμενα
κρατέστατεν κρατέστατεν ατέ θα τρώει εμένα.

Ρεφρεν
Παιδία γιάσα γιάσα ξαν παιδία γιάσα γιάσα
η κορ' επαλαλούντονε ελάνκεβεν σα κάρσια.

Ακιν το καρυδότσεφλον σο νερόν κι πατέβει
θειήτσαμ το κορτσόπο σου απο αφκακές χαντσεύει.

Εφόρεσεν κεν έλαξαν και τα άσπρα τα σαγιάδες
Και άμον σορσότα εκόνεψεν απάν και σα καγιάδες.

Related Articles

Αδά σον κόσμον αγαπώ

Αγγελούδι μ'