Το χρυσόν το δαχτυλίδ'


'Σ σο λόγο σ' κρεμάεται όλεν η ζωή τ' εμόν
κι άμα χάνω 'σεν αρνί μ' η νύχτα να μη μερών'.

Έλα ας φορίζω σε το χρυσόν το δαχτυλίδ'
δωσ' μα ψ'ή μ' το φίλεμα σ' το ζεστόν αμόν τσιλίδ'.

Αν ψοφούν τα πρόγατά μ' χορτάρ' άλλο μη φυτρών'
κι άμα χάνω σεν αρνί μ' η νύχτα να μη μερών'.

lyrics and translation by santetsa


English translation

Μy whole life rests on your word,
and if I lose you my love, I don't want to see another day.

Come let me give you the golden ring,
my beloved give me your kiss, as hot as coal.

If my sheep die, I hope the grass does not sprout again,
and if I lose you my love, I don't want to see another day..

 

Related Articles

Αδά σον κόσμον αγαπώ

Αγγελούδι μ'