Χαμέμηλον

 

Και ντ' έπαθες χαμέμηλον
και στέκεις μαραμένον γιάρ.
Γιαμ' η ρίζα σ' εμάρανεν
γιαμ' ο καρπό σ' ελλάεν γιάρ.

Γιαμ' ας σα χαμελόκλαδα σ'
κανέναν επειράεν γιάρ.

Νια η ρίζα μ' εμάρανεν
νια ο καρπό μ' ελλάεν γιάρ.
Νια ας σα χαμελόκλαδα μ'
κανέναν επειράεν γιάρ.

Έναν παιδίν κι ενάν κορίτσ'
ση ρίζα μ' εφιλέθαν γιάρ.
Κι εποίκαν όρκον κι όμνιμα
να μη εφτάν χωρισίαν γιάρ.

Κι ατώρα π' εχωρίγανε
γιαμ' εγώ έχω το κρίμαν γιαρ.

Related Articles

Αδά σον κόσμον αγαπώ

Αγγελούδι μ'