Χαψία (Hapsia)

 

Χαψία έξέβαν σό γιαλό
χονδρά τ' ευλογημένα.
Τα καΐκια εσκέρχουν
ζίπα ζίπα φορτωμένα (δις)

Ρεφρέν
Χαψία - χαψία, φατέστεν shκύλ' παιδία
και ντ' έμορφα μαϊρεύ' ατα η θεία μ' η Ευδοξία ( δις)

Τραπεζουνταίοι, Κερασουνταίοι
όλ παίρνε τηγανίζνε.
Τα' εμέτερον οι Σουρμενίτ
με τα πατμάνια αλίζ'νε (δις)

Ρεφρέν

Χαψία βάλε σο πλακί
εσέν λέγω Ηλία.
Στάξον κ' ολίγον λάδοπον
να γίνταν μερακλία (δις)

Ρεφρέν

Related Articles

Αδά σον κόσμον αγαπώ

Αγγελούδι μ'