Θεέμ’ ασην ανατολη

 

Μερ’ εν μανα ο αδερφο μ’
μερ’ εν, μερ επηεν,
γιαμ κι ζει και γιαμ κι ελεπ,
και γιαμ κι αφουγκρατε.
Μερ’ εν μανα ο αδερφο μ’
Θα ποθανω ασο καημο μ’.

Θεέμ’ ασην ανατολη
αγγελος αμον πουλιν
πως θα φερ μαυρον χαμπερ
το ιστερ και τ’ απιστερ.

Μερ’ εν μανα η πατσι μ’
μερ’ εν, μερ επηεν,
Η καρδια μ’ γεραλιν
και η ψυμ’ ελυεν.
Μερ’ εν μανα η πατσι μ’
άλλο κι κρατεει η ψυ μ’.

Θεέμ’ ασην ανατολην….

Source

 

Related Articles

Αδά σον κόσμον αγαπώ

Αγγελούδι μ'